Preise

Aktuelle Preise:

Leistung pro Stunde
(Vocal, Stimmen) Recording45,00€
(Mix & Mastering) 49,00€